Wordt Google Analytics verboden in 2022?

Je hebt het vast al gelezen of gehoord, er is iets aan de hand met Google Analytics en de AVG. Wat is er nu aan de hand? Wordt Google Analytics verboden? In dit blogbericht vertellen we wat er nou daadwerkelijk aan de hand is en wat jou te wachten staat.

Waarom zou Google Analytics verboden worden?
De Oostenrijkse privacytoezichthouder heeft Google Analytics in strijd met de Europese wetgeving (de GDPR, ook wel de AVG) verklaard. In deze uitspraak lees je dat het verbod wordt opgelegd wegens onrechtmatige gegevensdoorgifte naar de Verenigde Staten. Google Analytics is dus op zichzelf niet het probleem, maar de data die wordt doorgesluisd naar de Verenigde Staten is hetgeen wat als onveilig, en daarmee dus in strijd met de AVG, wordt verklaard.


Moet ik Google Analytics nu van mijn website verwijderen?
Boven in de handleiding over het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de AP (die als laatste geüpdatet is op 13 januari 2022) staat dat Google Analytics mogelijk binnenkort niet meer toegestaan is. Er zijn verder nog geen concrete plannen over wanneer dit verbod daadwerkelijk ingaat en vanaf wanneer er gehandhaafd gaat worden. Tot er hier een definitieve klap op wordt gegeven, ben je dus niet strafbaar wanneer je Google Analytics gebruikt.  


Moet ik gaan zoeken naar een alternatief?

Persoonlijk denk ik niet dat het zover komt. Je kunt ervan uitgaan dat Google hun systeem update wanneer er gehandhaafd gaat worden op het gebruik van Google Analytics. Ook heeft Google aangegeven dat zij de data – en dus de IP-adressen – eerst op lokale Europese servers opslaat, voordat deze naar de Verenigde Staten wordt verplaatst. Google geeft in hun blog aan dat de IP-adressen nog worden geanonimiseerd voordat deze naar de servers in Amerika worden verplaatst.


Voor de juristen onder ons
Op 14 augustus 2020 bezocht de betrokkene een website over gezondheidsonderwerpen die werd gehost door een Oostenrijks bedrijf. Dit terwijl hij was ingelogd op zijn persoonlijke Google-account. Deze betreffende website maakte gebruik van Google Analytics. De websitebeheerder werd in deze zaak gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijke, als beschreven in artikel 4 lid 7 AVG, en Google LLC als verwerker, zoals beschreven in artikel 4 lid 8 AVG. Volgens de privacydocumenten die op de betreffende website werden verstrekt, zijn er standaardcontractbepalingen aangegaan op grond van artikel 46 lid sub 2 AVG. Op 18 augustus 2020 heeft betrokkene een klacht ingediend bij Het DSB (de Oostenrijkse privacytoezichthouder) tegen zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker met het argument dat beide partijen artikel 44 van de AVG hebben geschonden.

Aangezien Google LLC valt onder de Amerikaanse categorie “Aanbieder van elektronische communicatiediensten”, heeft de Amerikaanse inlichtingendienst de bevoegdheid om de gegevens van Europese burgers – zoals betrokkene – vrij te geven aan hen. In de procedure, die ruim anderhalf jaar duurde, voerden de respondenten aan dat zelfs als er een gegevensoverdracht naar Google LLC in de Verenigde Staten had plaatsgevonden, de gegevens niet te kwalificeren waren als persoonsgegevens als in artikel 4 lid 1 AVG, omdat ze niet aan de betrokkene konden worden toegewezen. Ook werd aangevoerd dat er sprake was van een laag risico, aangezien de kans klein is dat de gegevens van betrokkene daadwerkelijk aan de Amerikaanse inlichtingendienst worden verstrekt.

Het DSB heeft aan de hand van deze klacht verklaard dat zij ambtshalve een onderzoek zal instellen en een afzonderlijk besluit zal nemen over de vraag of Google LLC de artikelen 5 en verder heeft geschonden.

De klacht volledig gegrond verklaard door het DBS. In de motivering van het besluit, wordt met name gewezen op de volgende aspecten:

  • het DSB achtte zichzelf als bevoegd zoals bedoeld in artikel 55 lid 1 AVG;
  • IP-adressen zijn gekwalificeerd als persoonsgegevens op grond van artikel 4 lid 1 AVG;
  • Het is niet relevant dat de websiteaanbieder aanvullende gegevens nodig heeft om de betrokkene te identificeren;
  • Het feit dat Google LLC gepersonaliseerde advertenties toont, is genoeg bewijs om te stellen dat Google LLC over de middelen beschikt om betrokkene aan zijn IP-adres te koppelen.

Wat nu?
We zullen moeten wachten tot het onderzoek afgerond is en totdat er definitieve besluiten zijn genomen. Op dit moment hoef je dus nog niets te veranderen. Wanneer er verdere ontwikkelingen omtrent dit onderwerp zijn, zullen wij hierover een update geven op onze website.

Ben je overtuigd?

Vraag een offerte aan via het offerteformulier. Of neem contact met ons op via het contactformulier zodat wij u kunnen bereiken. 

Whatsapp ons